Varkenshandel T. de Koning Lunteren

De meeste varkens worden geleverd via de varkenshandel aan een vaste slachterij in Nederland. Daarnaast hebben we ook goede relaties met andere afnemers in Nederland en Duitsland. Als er voor een vleesvarkenshouder interessanter is om aan een andere slachterij te leveren zal dit direct met de betreffende worden besproken en de mogelijkheden worden bekeken.

De grootste afzet worden gedaan met Beren en Gelten. Daarnaast is er ook vraag en aanbod voor borgen. Varkens worden veelal beoordeeld aan de hand van spek- en spierdikte en gewicht. Wij kijken graag samen met de mengvoeder naar de mogelijkheden om de varkens met een zo hoog mogelijke classificatie af te leveren. Ook adviseren wij graag in het bepalen van concept, afzet en genetica.

De varkens kunnen worden geleverd in meerdere concepten:

  • IKB
  • Holland varken
  • Keten duurzaam varkensvlees
  • Keten duurzaam varkensvlees (beter leven 1 ster*)
  • Biologisch

Biggen

Wij hebben een grote afzet van biggen binnen Nederland. De nakomelingen die worden verhandeld zijn veelal van Topigs 20/70 moederdieren of deense genetica, gekruist met Piétrain-achtige beren. Nagenoeg alle biggen voldoen aan het Keten duurzaam varkensvlees concept. Aan de hand van de voorkeuren van de vleesvarkenshouders worden de fokberen gekozen bij en juiste zeug zodat er een big zal worden geleverd met de beste eindresultaten. De meeste biggen die worden verhandeld zijn niet-gecastreerde biggen maar ook hebben wij aanbod van gecastreerde biggen.

De biggen worden verhandeld onder dezelfde concepten als de varkens

Voor de handel tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouders is het van belang dat de concepten, genetica en het dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Hiervoor is het juiste contact tussen handelaar, dierenarts en mengvoeder en eventuele externe adviseurs uiterst belangrijk. Door dit goed te managen is worden er plannen gemaakt en naderhand gekeken naar de uitvoering en of het gewenste resultaat behaald is. Dit alles om het resultaat in de toekomst te waarborgen

Er wordt getracht te werken via vaste lijnen tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouder. Dit zodat de vleesvarkenshouder bekent is met de biggen die hij ontvangt en hierop kan inspelen. Alle informatie aangaande entingen en voeding kunnen volgens een vast patroon worden aangehouden. Dit om niet voor verrassingen te komen staan

Zeugen en Restbiggen

Wekelijks verzamelen wij slachtzeugen en slachtbiggen op verzamelplaatsen. Er wordt hierbij gekeken naar aantallen, kwaliteit en de combinatie van zeugen en biggen. Dit om een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren voor de leverancier. Ook is er voor vermeerderaars de mogelijkheid vleesvarkens mee te leveren.