Transport

Het transport van de varkens, zeugen en biggen wordt met een grote zorg uitgevoerd. Wij beschikken over meerdere combinaties die worden geselecteerd aan de hand van het aantal te vervoeren varkens, zeugen en biggen. Ook wordt er gekeken naar de locatie waar geladen moet worden.

Alle vrachtwagens hebben een dwars geventileerde opbouw. Hierdoor worden de dieren vervoert in een stabieler klimaat. De temperatuur kan per niveau worden ingesteld waarna de ventilatie automatisch wordt geregeld. Door middel van het ventilatiesysteem komt er voldoende verse lucht bij de dieren.

Dit systeem heeft meerdere voordelen waaronder de verspreiding van eventuele ziektes tegengaan en niet verliezen van mest tijdens het rijden of laden en lossen van de dieren

Biggentransport wordt vooral uitgevoerd met een aparte vrachtwagen met automatisch desinfectie en verhittingssysteem. Zie Gedesinfecteerd en verhit biggentransport

Ook zijn wij als bedrijf gecertificeerd volgens de kwaliteitsregeling QLL 

De kwaliteitsregeling Quality system Livestock Logistics(QLL) betreft het transporteren en verzamelen van dieren en de daaraan gerelateerde normen gericht op dierenwelzijn en preventie van dierziekten

Quality system Livestock Logistics (QLL) is een Nederlandse kwaliteitsregeling die voorschriften omvat betreffende het transport en verzamelen van varkens. QLL is opgezet om het welzijn van de dieren tijdens transport te waarborgen, en verspreiding van dierziekten via transport of verzamelen van dieren te voorkomen.

Gedesinfecteerd en verhit biggentransport

Wij hebben een nieuwe vrachtwagen voor het transport van biggen. Getracht wordt alle biggentransporten uit te voeren met een verhitte en gedesinfecteerde auto. De auto wordt na elk transport grondig gereinigd en de bak en banden worden ontsmet waarna hij naar de volgende locatie zal rijden. Tijdens het rijden wordt de auto binnen korte tijd naar 70 graden verhit. Door de droogte en het langer vasthouden van deze temperatuur worden alle ziektekiemen uitgeschakeld. Het tegengaan van de verspreiding van het PRRS-virus wordt hierin tegengegaan.

Deze vrachtwagen is ook uitgerust met weeginstallatie en printer. Hierdoor is het gewicht van de biggen tijdens en na het laden bekend.