Hieronder een aantal vermeldingen van interessante partners:

Keten Duurzaam Varkensvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) staat voor een duurzame manier varkens houden zodat iedereen kan genieten van een verantwoord stukje varkensvlees. Onder duurzaam wordt verstaan: blijvende verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn én milieu. Het is een 100% Nederlandse keten, met al meer dan 300 aangesloten boerderijen, leveranciers, vleesverwerkers, slagers, en retailers.

Westfort Vleesproducten

Westfort is een familiebedrijf dat al generaties lang gespecialiseerd is in de verwerking van varkensvlees. De duurzame manier waarop ze dat doen wordt zo gewaardeerd door boeren en afnemers, dat het bedrijf snel groeit. Samen zijn ze in staat onze mooie ideeën, unieke technologie, eerlijke producten en verschillende concepten uit te werken samen met de leveranciers.

Dierenbescherming beter leven

De Dierenbescherming heeft een kenmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding ‘Beter Leven‘ en 1 ster. Het Beter Leven 1 ster kenmerk staat op producten waarbij bij de productie rekening is gehouden met dierenwelzijn. Beter leven 3 sterren zijn varken die op biologische wijze worden gehouden. De varkens krijgen meer ruimte in de kraamhokken en opfokruimtes. De dieren hebben een overdekte uitloop naar buiten en de drachtige zeugen hebben de mogelijkheid in het weiland te lopen. Klik hier voor alle specificaties over beter leven

IKBvarken.nl

Controleer hier de geldigheid van uw ubn nummer bij verin.

Varkenspost.nl

Controleer hier de geldigheid van uw ubn nummer bij Producert.

Topigs

Topigs Norsvin staat bekend om de innovatieve werkwijze bij het toepassen van nieuwe technologie en heeft een constante focus op kosteneffectieve varkens(vlees)productie. Onderzoek, innovatie en het snel doorgeven van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van onze organisatie. Constante en aanzienlijke productverbetering maakt het onze klanten mogelijk om duidelijk verbeterde toegevoegde waarde te creëren.

NVWA

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.

POV

De POV is een collectief van varkenshouders. De POV fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en als springplank voor versterking van de marktpositie van varkenshouders, betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking. Binnen de POV bepalen de leden (de varkenshouders) de koers, de boer aan het roer!”