Keten duurzaam varkensvlees

KDV is hét keurmerk voor varkensvlees waarbij zowel milieu als dierenwelzijn centraal staat en dat 100% Nederlands is. Dankzij schaalvoordeel blijft het vlees met het KDV Keurmerk bovendien goed betaalbaar.

Bijkomstig voordeel van dat schaalvoordeel is dat KDV op deze manier echt een verschil kan maken voor de dieren en het milieu. Een ‘groen’ concept dus, dat wel leverbaar is in de benodigde volumes voor een prijs die de huidige consument bereid is te betalen. Bij KDV staan vier pijlers centraal:

Dichter bij de natuur

Samen met maatschappelijke organisaties en wetenschap heeft de KDV maatregelen opgesteld waaraan alle deelnemers moeten voldoen. Deze maatregelen worden regelmatig herzien en aangepast zodat de keten constant verbetert en blijft voorlopen op de Nederlandse wetten en regels. Een paar voorbeelden:

  • Er worden zo min mogelijk ingrepen gedaan aan het varken. De mannelijke biggen worden bijvoorbeeld niet gecastreerd
  • Alle dieren zijn in groepen gehuisvest voor meer natuurlijk gedrag;- er zijn speeltjes aanwezig voor de afleiding van de varkens en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om de dieren uit te dagen;

Zorg voor het milieu

KDV heeft samen met Stichting Natuur en Milieu een breed scala aan maatregelen opgesteld om de belasting van het milieu drastisch te verlagen. Bovendien heeft de boer de vrijheid om te kiezen welke maatregelen het beste aansluiten bij zijn bedrijf. Veel varkenshouderijen gebruiken bijvoorbeeld energiebesparingsystemen zoals een warmtewisselaar of houtkachel. Zo (her)gebruiken ze de aanwezige energiebronnen efficiënt en beperken ze het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum. Verder optimaliseren alle aangesloten boeren continue hun stalklimaat, zodat de varkens in topconditie blijven en minder mest én broeikasgassen produceren.

Gezonde dieren

Het welzijn van de dieren en de kwaliteit van het product zijn nauw met elkaar verbonden. Alle varkenshouders zorgen er daarom voor dat hun dieren in topconditie zijn. Ze: werken met een vaste dierenarts die de boer en zijn dieren kent;zorgen voor een optimaal stalklimaat waarin de dieren goed gedijen (door maatregelen op gebied van stallenbouw, management en voer); minimaliseren het antibioticagebruik, met als doelstelling om op termijn antibioticavrij dieren te houden.

100% Nederlands

Keten Duurzaam Varkensvlees is een gesloten, 100% Nederlandse keten. De kwaliteit en veiligheid wordt niet alleen gewaarborgd door de continue, strenge en onafhankelijke (externe) controles en certificering, maar ook doordat de ketenpartners elkaar veelal persoonlijk kennen. Ieder stukje vlees kan moeiteloos van ‘boer tot winkelvloer’ getraceerd worden – een geruststellende gedachte voor zowel de afnemer als de consument