Archief Juli 2019

Gedesinfecteerd en verhit biggentransport

Wij hebben een nieuwe vrachtwagen voor het transport van biggen. Getracht wordt alle biggentransporten uit te voeren met een verhitte en gedesinfecteerde auto. De auto wordt na elk transport grondig gereinigd en de bak en banden worden ontsmet waarna hij naar de volgende locatie zal rijden. Tijdens het rijden wordt de auto binnen korte tijd naar 70 graden verhit. Door de droogte en het langer vasthouden van deze temperatuur worden alle ziektekiemen uitgeschakeld. Het tegengaan van de verspreiding van het PRRS-virus wordt hierin tegengegaan.

Deze vrachtwagen is ook uitgerust met weeginstallatie en printer. Hierdoor is het gewicht van de biggen tijdens en na het laden bekend.