Archief Januar 2019

Keten Duurzame Varkenshouderij zoekt naar smaakvolste varkensvlees

 

De RFID-technologie maakt dit soort praktijkonderzoeken van KDV mogelijkDe RFID-technologie maakt dit soort praktijkonderzoeken van KDV mogelijk

Voor de zomer meldde KDV het al: samen met PIC zijn ze bij acht varkenshouderijen begonnen met een geneticaproject. Hierbij wordt de invloed van genetica op de kwaliteit en de bijbehorende smaak en malsheid van het het duurzame varkensvlees bepaald.

Eendenkroos als oplossing voor mestprobleem en duurzaam varkensvlees

In België zijn biowetenschappers bezig met een veelbelovende proef om mest te gebruiken als voeding voor eendenkroos. Wat blijkt is dat de waterplant niet alleen een perfecte eiwitgrondstof is voor veevoer, maar dat de plant ook nog eens 1.500 kilogram stikstof per hectare kan verwerken. Bijna tien keer zoveel als er op land mag worden uitgereden. Daarmee kan eendenkroos een van de oplossingen zijn voor het huidige mest- en toekomstig eiwitprobleem.