Eendenkroos als oplossing voor mestprobleem en duurzaam varkensvlees

Eendenkroos als oplossing voor mestprobleem en duurzaam varkensvlees

 

In België zijn biowetenschappers bezig met een veelbelovende proef om mest te gebruiken als voeding voor eendenkroos. Wat blijkt is dat de waterplant niet alleen een perfecte eiwitgrondstof is voor veevoer, maar dat de plant ook nog eens 1.500 kilogram stikstof per hectare kan verwerken. Bijna tien keer zoveel als er op land mag worden uitgereden. Daarmee kan eendenkroos een van de oplossingen zijn voor het huidige mest- en toekomstig eiwitprobleem.

Eendenkroos kan mest filteren en omzetten naar veevoeder. Dat kan de ecologische voetafdruk van de vleesproductie verbeteren, zo blijkt uit onderzoek binnen het Blauwe Keten-project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent. Veel afvalstromen uit de landbouw bevatten stikstof en fosfor, bijvoorbeeld de restwaters van viskwekerijen of natuurlijk ook varkensmest. Het onderzoek is één van de vele Europese projecten om op zoek te gaan naar nieuwe eiwitbronnen ter vervanging van onder meer soja in veevoeding.

Zeer efficiënte filter

Om te groeien, haalt eendenkroos stikstof en fosfor uit het water. Die voedingsstoffen worden in de plant omgezet in eiwitten die noodzakelijk zijn in voeders. Eendenkroos bevat een hoog eiwitgehalte met een gunstige aminozuursamenstelling. Dat vertaalt zich in een eiwitproductie die hoger kan liggen dan die van in Brazilië gekweekte soja. Eendenkroos is daarnaast een zeer efficiënte filter. Het kan per hectare 1.500 kg stikstof verwijderen. Ter vergelijking: een landbouwer mag volgens de wet maar 170 kg stikstof per hectare toedienen op een veld. Door het mestoverschot te filteren met eendenkroos, is er negen keer minder oppervlakte nodig voor dezelfde hoeveelheid mest in Vlaanderen.

De vertaling van het onderzoek naar de praktijk gebeurt in nauwe samenwerking tussen de Universiteit Gent, het INAGRO landbouw praktijkcentrum en betrokken varkenshouders. Hiervoor is een kleine pilootinstallatie gebouwd bij het Belgische landbouwbedrijf IVACO.