Boeren KDV+ krijgen schat aan informatie over hun varkens

Boeren KDV+ krijgen schat aan informatie over hun varkens

17 november 2016, IJsselstein – Na jarenlang onderzoek begint Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) aan de grootschalige uitrol van geavanceerde RFID-oormerken. Varkenshouders krijgen hierdoor voor het eerst de beschikking over zeer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van elk individuele varken. De RFID-oormerken en bijbehorende app worden door KDV kosteloos ter beschikking gesteld aan alle boeren binnen het Antibioticavrij Leven-concept. De techniek achter de nieuwe oormerken is samen met het ICT bedrijf LeeO ontwikkeld en in de dagelijkse praktijk uitvoerig getest op vijf boerderijen. Nu dit traject succesvol is afgerond zullen de nieuwe RFID-oormerken de komende maanden gefaseerd worden aangeboden. Dankzij de UHF (Ultra High Frequency) chips wordt straks een schat aan informatie ontsloten en is het mogelijk individuele dieren te monitoren en te managen. De boer is hierdoor veel beter en sneller geïnformeerd over het welzijn van zijn dieren en kan waar nodig bijsturen. Jaap de Wit jr, KDV: “Om als keten relevant te blijven moeten we blijven innoveren en dit Smart Farming-project is daar een uitstekend voorbeeld van. Wij onderzoeken, ontwikkelen en ondersteunen nieuwe technologieën waar onze boeren echt iets aan hebben. De marktwaarde per varken kan, afhankelijk van de kwaliteit, wel tientallen euro’s verschillen per dier. Voor boeren is het dus zeer interessant om de ontwikkeling van elk dier te kunnen analyseren. “Waarom presteert het ene varken zoveel beter dan het andere en met welke middelen kan ik ervoor zorgen dat ik meer toppers aflever?” Om die vraag te beantwoorden heb je uiterst gedetailleerde informatie nodig over zaken als genetica, voeding en gezondheid. Juist die informatie kunnen wij straks terugkoppelen aan onze boeren.” Het verzamelen van gedetailleerde, dierspecifieke informatie is zeer kostbaar en werd tot nu alleen – relatief kleinschalig – gedaan door bedrijven bij wie het essentieel was voor de ontwikkeling van hun product, zoals fokkerijorganisaties en veevoederbedrijven. Dankzij deze nieuwe oormerken met UHF-chips wordt het voor KDV haalbaar om de techniek grootschalig te implementeren. Hierdoor krijgen individuele boeren voor het eerst vergelijkbare Smart Farming-tools in handen om de productie van hun bedrijf verder te optimaliseren. Trudy van der Ven-Verschuuren, boerderijcoach: “We zijn de eerste die een dergelijk systeem grootschalig implementeren dus willen we alles uitvoerig testen. De oormerken worden daarom de komende weken eerst bij een groep van twintig boeren getest. Als dat goed gaat beginnen we vanaf 2017 aan de grootschalige uitrol onder de rest van de KDV+ boeren. Naast de RFID-oormerken bestaat het systeem uit een reader, een speciaal ontwikkelde app en zorgvuldig samengestelde rapportages waarmee de boeren hun bedrijf kunnen monitoren. Vanzelfsprekend zullen we de boeren zoveel mogelijk coachen bij de ingebruikname van het systeem.” KDV || 17 november 2016

Geef een reactie