Handelaar in niet gecastreerde varkens: “Echte mannen geven meer rendement”

Handelaar in niet gecastreerde varkens: “Echte mannen geven meer rendement”

Eind 2007 lanceerde het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel een convenant om alleen nog vlees van verdoofd gecastreerde varkens te verkopen. Verdoofd castreren is echter een tussenoplossing. Het afgelopen jaar ging ketenorganisatie Milieukeur De Hoeve namelijk een stap verder: beren zouden voortaan niet meer worden gecastreerd. Gert Jan de Koning van Varkenshandel T. de Koning & Zn. BV uit Lunteren is deelnemer aan deze keten en hij ziet grote voordelen. “Over zes, zeven jaar zijn er geen gecastreerde varkens meer.”

Gert Jan de Koning noemt zichzelf een ‘gemiddeld grote’ handelaar, die met creativiteit, ondernemingslust en durf nieuwe uitdagingen oppakt. Met twee medewerkers die de eigen veeauto’s rijden en zijn vrouw zet hij elke week ongeveer 1.200 biggen van vermeerderaars af aan vleesvarkenhouders. Van deze groep vleesvarkenhouders neemt hij nagenoeg alle varkens af; te samen met de gesloten bedrijven binnen zijn klantenkring levert hij aan slachterij Westfort in Gorinchem ongeveer 2.000 varkens per week. Deze vleesvarkens vallen op: de beren zijn niet gecastreerd, allemaal zijn ze echte mannen gebleven. “Een berengeur aan het vlees wil niemand,” vertelt Gert Jan. Echter de meeste beren ontwikkelen helemaal geen berengeur. “Binnen de gewichtsrange waarmee de Nederlandse keten werkt, heeft 1 tot 2 procent een afwijkende geur. Dat varken wordt uit het traject verwijderd. Maar het is niet nodig om beren daarom automatisch te castreren.”

Hij wijst op slachterij Westfort. Deze al jaren actieve partner binnen het Milieukeur de Hoeve traject, hanteert een sluitend systeem dat uitgaat van een gerichte bak- en braadtest op berengeur na de slacht. Met dit nieuwe diervriendelijke initiatief wil Gert Jan drempels rondom het ongecastreerd mesten wegnemen en een interessant alternatief bieden in aanvulling op de reguliere kanalen.

Vleesaanzet efficiënter

Door te stoppen met castreren vervalt een vervelende, tijdrovende en stressvolle ingreep, aldus Gert Jan. “Maar ook groeien ongecastreerde varkens beter, de aanzet is dus efficiënter. Daarnaast is de voederconversie lager, zodat de kostprijs gunstiger is; je haalt uit een kilo voer immers meer groei, meer rendement. Verder zullen ongecastreerde varkens niet of nauwelijks vervetten. Dat leidt tot een hoger percentage vlees en betere type. Dit hogere percentage wordt ook uitbetaald! En niet castreren betekent natuurlijk ook: minder complicaties door de ingreep, minder vaak een ziek of uitgevallen dier. Denk aan streptokokken. Daarnaast is ook de mestproductie lager.” Het zijn stevige voordelen. Als deelnemer van milieurkeur De Hoeve (met onder meer supermarktketen Supercoop met 180 winkels, 80 Keurslagers, La Place van V&D, maar ook retailers uit Engeland als afnemers) biedt Gert Jan zijn leveranciers die voordelen aan. De hogere prijs voor de beter bevleesde varkens sluist hij aan hen door. Voor hemzelf is onderscheid in de markt het voordeel. “Er zijn veel handelsbedrijven in varkens. Ze doen allemaal min of meer hetzelfde. Ik wil onderscheid hebben ten opzichte van het gemiddelde. Met deze stap heb ik dat gerealiseerd. We hebben het afgelopen jaar ook meerdere nieuwe klanten gekregen die speciaal op dit initiatief afkwamen.”

Onderscheid in kwaliteit

Inmiddels is hij specialist in dit marktsegment in het midden van het land; ketenregisseur De Hoeve, waarvan zijn bedrijf het scharnierpunt is, werkt uitsluitend met ongecastreerde dieren. Het enkele dier dat gecastreerd of te vet is, haalt de Nederlandse winkelschappen niet binnen het Milieukeursysteem; De Koning verkoopt ze aan een exporteur. Onderscheid in kwaliteit ontstaat ook doordat Gert Jan de Koning de leveranciers van zowel biggen als vleesvarkens stipt binnen een week betaalt. Het is een vaste gewoonte geworden en zo ontstonden langdurige relaties waarin vertrouwen voorop staat. Veel hoeft hij niet voor te financieren, want ook de slachterij betaalt hem redelijk vlot. “Het is, van vermeerderaar tot en met de slachterij, een efficiënte en goed georganiseerde keten, die een uitstekende gelegenheid biedt om zich positief te onderscheiden, zowel duurzaam en economisch als op gebied van dierwelzijn en milieu.”

Acht tot tien euro voordeel

De handelaar becijfert dat het afmesten van niet gecastreerde varkens flink wat voordeel oplevert. Hij becijfert het totale voordeel voor vermeerderaar en mester op 8 tot 10 euro. Dat vloeit voor een deel voort uit de al genoemde voordelen.

De consument wil het

Gert Jan de Koning denkt dat op dit moment 10 procent van de in totaal in Nederland aangeboden varkens niet gecastreerd is. Hij voorspelt dat dit over zes, zeven jaar 100 procent zal zijn. “Straks worden varkens niet meer gecastreerd. De detectiemethoden zijn goed en slachterijen hebben geen argumenten meer. En steeds meer retailers zullen vlees van ongecastreerde varkens eisen. Het is een welzijnsaspect en daar is de consument gevoelig voor. Die zal ook willen dat varkens niet worden gecastreerd”. Voor zijn drukke betalingsverkeer maakt hij gebruik van Rabobank Woudenberg-Lunteren. De bank regelt alles goed, maar voor Gert Jan is dit niet het belangrijkste. “Ik heb méér met de Rabobank dan met andere banken. De Rabobank denkt goed mee en is stabiel: hij blijft loyaal aan de agrarische sector. Met een goed plan kan een agrarisch ondernemer nog steeds bij de Rabobank aankloppen. Elders wordt dit moeilijker.”

Rabobank – Ondernemer en Bank 3 – Jaargang 15 (okt 2009)

Geef een reactie